одоогийн уншиж байга бүлэг :Хурал → Хүмүүнлэг соёлын ажиллагаа

Хурал

Хүмүүнлэг соёлын ажиллагаа

хүмүүнлэгийн солилцоон үйл ажиллага


1. Анх удаагийн Зүүн хойд Азийн хилийн цагаач дахь хятадуудын эдийн засаг соёлын форум ба Шилдэг Хилийн Цагаач дахь Хятад Залуу Бизнесийн Удирдагчид Жилин дэхь аялал


2. Дэлхийн Вьетнам Камбож Лаос улсуудад байгаа хятадуудын байгууллагуудын холбооны найм дахь удаагийн конгрессийн төлөөлөгчидийн хурал ба гадаад дахь хятадын бизнес худалдаа болон аялал жуулчлалын семинарын хурал


3. Долоо дахь удаагийн зүүн хойд азийн олон улсын  будаг бичиг ба гэрэл зургийн үзэсгэлэн


Хоёр дахь удаагийн дэлхийн Жилин мужийн   бизнесмэний хурал


Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.